Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS TT Điện Biên Đông

Thị trấn Điện Biên Đông, Điện Biên Đông Điện Biên
0966266488
thcsttdienbiendong@edu.viettel.vn